image
N PARÇASI

Yangın hidrantının şebekeye bağlanmasını sağlayan borunun eğilip kırılmaması için ökçeli dirsektir.